Närvaro

Meddela närvaro nedan om du kommer på tryouten.

Göteborg: Heden kl 11:15
Malmö: Gullviksborgs IP 13:00 – 14:00